Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/mt/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ ครูดีเด่น ๒๕๕๙

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โครงการวันครู ครั้งที่ 6 ครูสร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ครูอาวุโสประจำการ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว  ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร

โด่งศุภชัย ศิลปินติดดิน โผบินตามความฝัน

        หลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสยืนสง่าอยู่บนเวที  สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการได้ทำให้ตัวเองมีความสุขและคนอื่นมีสุขตามไปด้วยว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย  ทองเพ็ง  ชื่อเล่น  โด่ง  หรือ  DJ. โด่ง นาวา  เพราะสมัยเรียน  ปวช. และ ปวส. ผมมีโอกาสจัดรายวิทยุชุมชน เพราะอยากฝึกตนเอง  บางคนจึงเรียกติดปากว่า “ดีเจ” ผมอายุ  22  ปี  สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากคือ  การรับรางวัลพระราชทาน  นักเรียนรางวัลพระราชทาน  และเยาวชนคนเก่ง ฯ องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อีกทั้งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯและรับพระราชทานเข็มและโล่จากองค์สมเด็จพระเทพฯ  ในหลายครั้งที่ผ่านมา นับเป็นภาคภูมิใจในชีวิต