ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

Mr. Piya   Pechsong
Deputy Dean For Academic Affairs

 

 

 

Mr. Kietkajorn   Chairat
Assistant Dean Of Academic Affairs
Mr. Benjamin   Chanakot
Head Of Registration And Assessment Section
Miss Arunya  Jinachan
Head Of Curriculum And Textbooks Section
Mr. Puriwat  Lertkrai
Head Of International Affairs

Miss Nuchkorn   Kongyarit
Head of Cooperative education and internships

Mr. Anuwat   Suwanlaong
Head Of Academic Services
Miss Srisamorn   Sornnoo
Head Of Education And Research/Registration And Evaluation Officer
Act.Sub. Dusit    Saetiaw
Administrative Officer/Cooperative Education And Internships Officer
Miss Awatsada   Srinoy
Administrative Officer/International Relations Officer
Asst. Prof. Savitree    Muneesri
Head Of Company Simulation
Miss Sirinya    Mosika
Administrative Officer
Miss Jirawan  Khansri
Administrative Officer