ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ทำบุญตักบาตรในโอกาส "ครบรอบ 12 ปีวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ"

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาส "ครบรอบ 12 ปีวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ" 
ณ ลานกิจกรรมอาคารศรีสรรพวิทย์