หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

 วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 

ณ อาคารเอนกประสงค์ไสใหญ่ 70ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้>>>>>