หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ทำบุญตักบาตร ครบรอบ 9ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ9ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา