หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสัมมนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิตอล “Personality To Success In Digital Era”

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิตอล “Personality To Success  In Digital Era” จัดโดยนักศึกษาสาขาการจัดการ

พร้อมด้วย ดร.จันจิรา จันทร์โฉม (มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี 2002) ผู้เชี่ยวชาญบุคลิกภาพและนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาดังกล่าว และการแสดง  fashion show "ผ้าไทยปักษ์ใต้" โดยผู้ประกอบการใน จ.นครศรีธรรมราช และนักศึกษาสาขา การจัดการ  ณ อาคารโดมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี