หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แบ่งปันสายธารน้ำใจ บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย

 วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการ " แบ่งปันสายธารน้ำใจ บริจาคโลหิต" กับสภากาชาดไทย 
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ