หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2561

งานพัฒนานักสึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2561 

  1. วันที่ 13 มกราคม 2561        กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศพด.บ้านปากแพรก อ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช
  2. วันที่ 17 มกราคม 2561        โครงการอบรมมารยาทไทย ณ ห้องบรรยาย5 ชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์
  3. วันที่ 17 มกราคม 2561        โครงการอบรมหมากล้อม ณ ห้องสำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์
  4. วันที่ 17 -19 มกราคม 2561   โครงการศรีวิชัยแฟร์ ณ มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช                                                                           การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์
  5. วันที่ 19 -20 มกราคม 2561    กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่4 กิจกรรมบังคับ)                                                      ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสรรพวิทย์
  6. วันที่ 24 มกราคม 2561          กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสรรพวิทย์

​*** วันที่ 19 มกราคม 2561  กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

       วันที่ 20 มกราคม 2561  กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ