ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บริษัท ผาทอง จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน

บริษัท ผาทอง จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป

ได้ที่แผนกงานแนะแนว งานพัฒนานักศึกษา ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
พร้อมสัมภาษณ์ผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ณ ห้องอินทนิลชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เวลา 09.00 น.-11.00 น.