หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บริษัท ผาทอง จำกัด สัมภาษณ์ศึกษาสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 อาจารย์สภุาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ต้อนรับ คุณมนชยา รัตนปริคณน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทีมบุคลากร จาก บริษัท ผาทอง จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาส ที่ทางบริษัท ได้อำนวยความสะดวกในการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด พร้อมสัมภาษณ์นักศึกษา ณ ห้องอินทนิล ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เวลา 09.00 น.-11.00 น.