ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ตรวจสุขภาพนักศึกษา และบุคลากร

งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จัดโครงการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาลจากศูนย์แล็บอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้บริการ พร้อมคำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่นักศึกษา และบุคลากร ณ อาคารศรีสรรพวิทย์