ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ คณะกรรมการตรวจหลักฐานรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมโดม ชั้น4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี