ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อสรุปผลการเรียนภาคเรียนที่2/2560 และอนุมัติเกรดของนักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์