ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ ป่าสวย น้ำใส รวมใจ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ ป่าสวย น้ำใส รวมใจ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรม ปล่อยปลา, ทำความสะอาดวัด, ปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะ นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี  ความสามัคคี  รวมทั้งรู้จักปรับตัวในการดำเนินงานร่วมกับผู้อื่น เกิดจิตอาสาร่วมกันหวงแหนทรัพยากรป่าไม้