หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา