หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ ศุนย์การศึกษาภาษาอังกฤษนานาชาติ มหาวิทยาลัยแห่งวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก ประเทศแคนนาดา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น. - 15.00น. ณ อาคารราชพฤกษ์ สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์