ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ตรวจสอบสถานะผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

#ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่2 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว#
ให้เข้าไปตรวจสอบสถานะ พัสดุ ได้ที่ https://reg.rmutsv.ac.th/gradRegis/login.php และขอให้ตรวจสอบ ที่อยู่ ซึ่งต้องมีบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ที่ถูกต้องนะคะ ถ้าคนไหนต้องการแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มเติมให้ติดต่อ แผนกทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทร.0980492072 หรือ 075773132 ต่อ