ติดต่อขอซื้อเครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
ติดต่อขอซื้อเครื่องหมายนักศึกษาและชุดพละ ได้ที่ : งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
#คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาคารศรีสรรพวิทย์
#mtfamily