กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
ในโอกาสครบรอบ 86 ปีไสใหญ่ และวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรทุกท่าน
ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารศรีสรรพวิทย์
รับเกียรติจาก ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานจุดธูปเทียน และถวายจตุปัจจัย และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์