ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างซุ้มประตูวัด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างซุ้มประตูวัด
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ประธานองค์ผ้าป่า พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สำหรับก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อวัดไว้เป็นประวัติ - อนุสรณ์การก่อตั้งวัดโพธาราม และวางศิลาฤกษ์ซุ้มประตูฉลองตราตั้งพระอธิการ 

ณ วัดโพธาราม (อดีตสำนักสงฆ์ไสส้านใน) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศจัดตั้งวัดโพธาราม เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 
โดยการอุทิศที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ของนายชอบ-นางเจียม ไชยพรหม  
และมีตราตั้งให้พระบุญจันทร์ กวิวโส เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

จึงมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อวัดโพธารามขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นและการพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sVue943fm5KY4Ku6Rim6rdwq1tuxqi3wFBDRfiKDmBjP4yVBQJACDHGNbq86tAP6l&id=100061274895056&mibextid=qC1gEa