ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  • ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า 2560 กลุ่มข้าว จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ตามเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาด เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ชื่อโครงการ “ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย”
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ โทร 075-773-303  http://admission.rmutsv.ac.th/
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ60ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
  • กำหนดการพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... กำหนดการพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันพุธที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รายะเอียด ตามเอกสารแนบ >>>>
  • ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560
  • การแข่งขันกีฬา MTสัมพันธ์60 งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการแข่งขันกีฬา MTสัมพันธ์60 ระหว่งวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2560  ณ สนามอาคารเอนกประสงค์ 70 ปี   ขอเชิญทุกท่านร่วม ชมเชียร์ 
  • ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา ทุกหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ กับโครงการ "ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 "  ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.  ณ ชั้น 1 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์ไสใหญ่ 70ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้>>>>>
  • กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ แจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>>>

Pages