หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” วันเด็กประจำปี 2562 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562  โดยนายกฯ ต้องการสื่อให้ให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อ ยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นใจสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ นายกฯยังส่งความรักและปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทย และอวยพรให้มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
  • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่าง  #แผนกงานทะเบียนและวัดผล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  โทร.075-773132 ต่อ 141-147
  • กำหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>
  • กำหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>
  • บรรยายพิเศษ... ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมความพร้อมสู่สถานประกอบการและสร้างเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบกานในยุค4.0" โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ในวันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้องMT306 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 ประจำเดือน มหราคม -เมษายน 2561
  • นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีความประสงค์ตัดชุดสูท  งานบริหารและวางแผน  จัดบริการวัดตัวให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง207 อาคารศรีสรรพวิทย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560
  • หนังสือรับรอง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>