หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>
  • กำหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>
  • บรรยายพิเศษ... ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมความพร้อมสู่สถานประกอบการและสร้างเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบกานในยุค4.0" โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ในวันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้องMT306 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 ประจำเดือน มหราคม -เมษายน 2561
  • นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีความประสงค์ตัดชุดสูท  งานบริหารและวางแผน  จัดบริการวัดตัวให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง207 อาคารศรีสรรพวิทย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560
  • หนังสือรับรอง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  
  • หนังสือรับรอง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  
  • บริษัท ผาทอง จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด ประชาสัมพันธ์นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บริษัท ผาทอง จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป ได้ที่แผนกงานแนะแนว งานพัฒนานักศึกษา ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมสัมภาษณ์ผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องอินทนิลชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เวลา 09.00 น.-11.00 น.