หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หนังสือรับรอง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  
  • บริษัท ผาทอง จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด ประชาสัมพันธ์นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บริษัท ผาทอง จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป ได้ที่แผนกงานแนะแนว งานพัฒนานักศึกษา ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมสัมภาษณ์ผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องอินทนิลชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เวลา 09.00 น.-11.00 น.   
  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2561 งานพัฒนานักสึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2561  วันที่ 13 มกราคม 2561        กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศพด.บ้านปากแพรก อ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 มกราคม 2561        โครงการอบรมมารยาทไทย ณ ห้องบรรยาย5 ชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ วันที่ 17 มกราคม 2561        โครงการอบรมหมากล้อม ณ ห้องสำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ วันที่ 17 -19 มกราคม 2561   โครงการศรีวิชัยแฟร์ ณ มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช                                                                           การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ วันที่ 19 -20 มกราคม 2561    กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่4 กิจกรรมบังคับ)                                                      ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสรรพวิทย์​ วันที่ 24 มกราคม 2561          กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสรรพวิทย์ ​*** วันที่ 19 มกราคม 2561  กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ        วันที่ 20 มกราคม 2561  กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ
  • แบ่งปันสายธารน้ำใจ บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย  วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการ " แบ่งปันสายธารน้ำใจ บริจาคโลหิต" กับสภากาชาดไทย  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ   
  • ขอเชิญร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ โทร 075-773-303  http://admission.rmutsv.ac.th/
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ60ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
  • กำหนดการพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... กำหนดการพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันพุธที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รายะเอียด ตามเอกสารแนบ >>>>
  • ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560
  • การแข่งขันกีฬา MTสัมพันธ์60 งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการแข่งขันกีฬา MTสัมพันธ์60 ระหว่งวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2560  ณ สนามอาคารเอนกประสงค์ 70 ปี   ขอเชิญทุกท่านร่วม ชมเชียร์