ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>
  • บรรยายพิเศษ... ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมความพร้อมสู่สถานประกอบการและสร้างเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบกานในยุค4.0" โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ในวันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้องMT306 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่2 ประจำเดือน มหราคม -เมษายน 2561
  • นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีความประสงค์ตัดชุดสูท  งานบริหารและวางแผน  จัดบริการวัดตัวให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง207 อาคารศรีสรรพวิทย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560
  • หนังสือรับรอง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  
  • หนังสือรับรอง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  
  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2561 งานพัฒนานักสึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2561  วันที่ 13 มกราคม 2561        กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศพด.บ้านปากแพรก อ.บางขัน  จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 มกราคม 2561        โครงการอบรมมารยาทไทย ณ ห้องบรรยาย5 ชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ วันที่ 17 มกราคม 2561        โครงการอบรมหมากล้อม ณ ห้องสำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ วันที่ 17 -19 มกราคม 2561   โครงการศรีวิชัยแฟร์ ณ มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช                                                                           การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ วันที่ 19 -20 มกราคม 2561    กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่4 กิจกรรมบังคับ)                                                      ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสรรพวิทย์​ วันที่ 24 มกราคม 2561          กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสรรพวิทย์ ​*** วันที่ 19 มกราคม 2561  กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ        วันที่ 20 มกราคม 2561  กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ
  • แบ่งปันสายธารน้ำใจ บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย  วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการ " แบ่งปันสายธารน้ำใจ บริจาคโลหิต" กับสภากาชาดไทย  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ