ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บริษัท ผาทอง จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด ประชาสัมพันธ์นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บริษัท ผาทอง จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป ได้ที่แผนกงานแนะแนว งานพัฒนานักศึกษา ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมสัมภาษณ์ผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องอินทนิลชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เวลา 09.00 น.-11.00 น.   
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ โทร 075-773-303  http://admission.rmutsv.ac.th/
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ60ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
  • กำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร... กำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.rmutsv.ac.th/2560/
  • กำหนดการพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... กำหนดการพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันพุธที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รายะเอียด ตามเอกสารแนบ >>>>
  • การแข่งขันกีฬา MTสัมพันธ์60 งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการแข่งขันกีฬา MTสัมพันธ์60 ระหว่งวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2560  ณ สนามอาคารเอนกประสงค์ 70 ปี   ขอเชิญทุกท่านร่วม ชมเชียร์ 
  • พระราชทานชื่ออาคารเรียน       ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียน       ในการนี้ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคับทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานชื่ออาคาร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล๐๐๑๐/๓๐๔๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐        อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)        พระราชทานชื่อว่า "ศรีสรรพวิทย์"        หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทั้งปวงอันเป็นมงคล และพระราชทานราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่อ
  • เส้นทางคนรุ่นใหม่...สู่การบ่มเพาะสร้างธุรกิจ โครงการดีๆที่ไม่ควรพลาด!! INNOOTOP บ่บเพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจ  ขยายเวลาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2560 กรอกใบสมัคร Online >> https://goo.gl/dhoO42 สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งแนวคิดผลิตภัณฑ์ 3-4 หน้า A4 และ คลิปวิดีโอแนะตัวเองและผลิตภัณฑ์ ส่งมาที่ innootop@gmail.com หรือ Inbox กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ INNOOTOP กระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดต่อยอดอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน   โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้กำหนดกลุ่มธุรกิจ OTOP ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. อาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. ผ้า เครื่องแต่งการ 4. ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะให้มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรม สร้างแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ อาทิ 1. การถ่ายทอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเชิงนวัตกรรมของแต่ละแบรนด์ 2.การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยที่ปรึกษามืออาชีพ ในหัวข้อการตลาดสมัยใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ 3. การพัฒนาแบรนด์ ได้แก่ ชื่อแบรนด์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสลากสินค้า (Tag)  4.การพัฒนาสื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โรลอัพ โมบายดิสเพลย์ และแผ่นปลิวสำหรับแนะนำสินค้า 5.เชื่อมโยงการขายสู่ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี จำนวน 75 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 35 ราย กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556-2558 และโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2559  จำนวน 40 ราย
  • ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย
  • ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้... สำนักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ส่วนจะเป็นวัน และเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตามเอกสารที่แนบ

Pages