ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ คว้าอันดับ 3 ในการประกวดมารยาทไทย

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 57  อ.ภูษณะ พลสงครามและ อ.จิราภรณ์ ถมแก้ว นำนักศึกษาได้แก่ นายโกวิทย์ พุกนัด นายจีรวัฒน์ บ่อน้อย  นางสาวชนัญธิดา กิมเอ๊ะ และนางสาวขวัญพิชชา ศิลปรัศมี เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคว้ารางวัลที่ 3 และได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ ไปประกวดระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ กรุงเทพฯ ต่อไป