นิทรรศการ งานวันผึ้งโลก ครั้งที่5 “ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดน้ำผึ้ง”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด ดร.สุพัตรา คำแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดร.ปิติพัฒน์  บุตรโคตร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานวันผึ้งโลก ครั้งที่5  “ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดน้ำผึ้ง”

รับเกียรติจาก นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในพิธีเปิดงานวันผึ้งโลก ครั้งที่ 5
ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรไทรห้อง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยนำผลงานวิจัย การแปรรูปชาจากใบกระเจี๊ยบแดง พันธุ์กำแพงแสนมะม่วงจัมโบ้ ภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลของวิสาหกิจชุมชนเกษตรไทรห้อง

โดยมีส่วนช่วยพัฒนา

  •  กระบวนการแปรรูปและการคัดบรรจุ
  •  การศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ ทางเคมีและจุลินทรีย์
  •  การจัดการสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ตรา ยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย
  •  ต้นทุนและผลตอบแทนและระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน