โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”
ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้และบุคลิกภาพที่ดีก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และประสบความสำเร็จในการทำงาน
รับเกียรติจากืคุณจริญญา มาสอรุณ บริษัท jobtopgun จำกัดวิทยากรบรรยายเรื่อง : การเตรียมความพร้อมการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง และ
คุณสมศักดิ์ ทองจันทร์ วิทยากรบรรยายเรื่อง : เทคนิคการแต่งหน้าเสริมสร้างบุคลิกภาพ

ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ