ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย นำโดย Dr.Surin Maisirkrod และ Dr.Murray Pridueaux เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขอความร่วมมือการสร้างกลุ่มนักวิจัยนานาชาติ เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการวิจัย และนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการจัดการสู่ระดับนานาชาติ ณ อาคารสีนวล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่