เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

  • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย  ณ อาคารศรีสรรพวิทย์  “ให้เลือด ให้ชีวิต ให้รอยยิ้ม”...
  • วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโุครงการวันครู ครั้งที่ 7 "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงเแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยมีพิธีไหว้ครูและบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่น...
  • วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโุครงการวันครู ครั้งที่ 7 "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงเแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยมีพิธีไหว้ครูและบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่น...
  • อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร โอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์
  • เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ชุมทางการค้าผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดวัฒนธรรม...
  • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 อาจารย์สภุาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ต้อนรับ คุณมนชยา รัตนปริคณน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทีมบุคลากร จาก บริษัท ผาทอง จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาส ที่ทางบริษัท...