หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรม ร่วมปลูกต้นดาวเรือง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดกิจกรรม ปลูกต้นดาวเรือง รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงานภายนอก ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5,999 ต้น ณ อาคารศรีสรรพวิทย์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย