หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานประเพณีชักพระ อ.ทุ่งสง ประจำปี2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2560 อาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน งานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560