หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่

         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่