ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ ลานหน้าอาคาร3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่