ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ปีที่2

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ปีที่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทำมาค้าขาย โรงเรียนประชารัฐ 293 โรงเรียนปีที่2 ณ ห้องปฏิบัตการ MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ และรับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าวให้บริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในเครือข่ายคณาจารย์ ให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่ง บริษัท ไทยเบรฟ จำกัด(มหาชน) ได้ทำความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมดำเนินการ ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง เข้าร่วมจำนวน 15 โรงเรียน