ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่าง 

#แผนกงานทะเบียนและวัดผล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

โทร.075-773132 ต่อ 141-147