ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน)พร้อมคณะ มอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72%

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
คุณวัฒนา ประชุมรัตน์ ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทุ่งสง บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน)พร้อมคณะ
และเป็นตัวแทนส่งมอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% เพื่อใช้ประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีการจัดการ