ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี2563 "หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า"

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี2563  
#หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
#สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
#คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี2563 "หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า" สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
โดยคุณอติวันทร์ ดุริยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษา บ.ซีพีออลล์ จำกัด กล่าวต้อนรับนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพรีเมียม และบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และ คุณณัฐวุฒิ พลสุวรรณ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมณฑลRSS  บ.ซีพีออลล์ จำกัด ร่วมบรรยายปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์