ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม”

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม”
Knowledge management for the organization of innovation excellence
ณ ห้องบรรยาย MT 209

รับเกียรติจาก รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  วิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ  แนวปฎิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน “เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็น เลิศด้านนวัตกรรม 

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดแนวปฎิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวทางการปฎิบัติที่ดี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GCmNwGSSuNJsEwHUt6uceRWu9CYY31t8GjwZvV2gtocuHtugghMDRZ8MeemAcYBml&id=100061274895056&mibextid=qC1gEa