โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 9สิงหาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมพูดคุย รับฟังข้อเสนอจากผู้ปกครอง พร้อมด้วย อาจารย์สิทธิชัย นวลเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.937027179690551.1073741901.739860089407262&type=3