อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตมือใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตมือใหม่ ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ รับเกียรติจากคุณนิรันดร์ จินดานาค ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้บัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สมบูณณ์ด้วยพฤติกรรมแห่งความดี