ตรวจประเมิน 5ส.plus

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร
ร่วมกิจกรรม และรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส.plus  
ณ ห้องประชุมอินทนิล และ ผ่าน ระบบออนไลน์Join Zoom Meeting