โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีหน่วยงานอาวุโส 7 คน"เทคโนโลยีการจัดการคัพ เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า"

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด และปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีหน่วยงานอาวุโส 7 คน"เทคโนโลยีการจัดการคัพ เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า"

โดย ผศ.ดร.นิธิพัฒน์ รัตนบุรี ผู้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ดังกล่าว
ดร. นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อให้
เกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคีระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ กับ
หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และศิษย์เก่า

ณ สนามกีฬา มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ขอขอบคุณ นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ทีมโรงพยาบาลทุ่งสง (รางวัลชนะเลิศ)
ทีมรถไฟ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1)
ทีมSCG (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2)
ทีม มทร.สงขลา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3)
ทีมผาทอง (รางวัลมารยาทดีเด่น )
ทีม อบต.ลำนาว
ทีมคณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนบางขันวิทยา
ทีมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไสใหญ่