สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องเรียนทันสมัย

ฟรี Wifi

ทีจอดรถเพียงพอต่อบุคลากร นักศึกษา

สถาที่นั้งพักผ่อน

โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ตู้ ATM