ตารางสอบ การสอบปลายภาค 2/2559

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule คลิก