ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

รับทุนการศึกษา จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าสาขาการตลาด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท สยามแมคโคร 
ซึ่งนักศึกษาสาขาการตลาดได้รับรางวัลทีมดีเด่น ระดับภาค จากการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือก 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์

ผลงาน/รางวัล: